Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Ostatnia aktualizacja strony: 30.11.2016, 13:23

Ważne informacje

Ogłoszenie

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w ramach lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Legnicy na lata 2015-2020 będzie realizował zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy


Dnia 01.04.2015 r. przeprowadzona została zmiana organizacyjna w ZGM obejmująca:

likwidację siedziby OGM nr 5 przy ul. Poselskiej 5/7,
powstanie nowego Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Emilii Plater 11.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://zgm.bip.legnica.eu/zgm/informacje/zmiany-organizacyjne

Strona główna

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY 

ul.Zielona 7, 
59-220 Legnica,

woj. dolnośląskie
centrala 76 72-38-200
sekretariat 76 72-38-201

e-mail:zgm@zgm.legnica.pl

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 1
ul. E. Plater 11
59-220 Legnica
tel.: 76 72-38-360

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 2
al. Rzeczypospolitej 34
59-220 Legnica
tel.: 76 72-38-298

 

 

Dyżury

Skargi i wnioski

mieszkańców przyjmowane są przez dyrektora lub jego zastępców
we wtorki od godz. 1000 do godz. 1500.

Pomoc techniczna

Wszelkie awarie elektryczne, hydrauliczne, gazowe, instalacji cieplnej należy zgłaszać:

 1. W godzinach pracy ZGM od 7.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, we właściwym terytorialnie Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej
  1. w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej nr 1, ul. E. Plater 11 nr telefonu: 76 72-38-338
  2. w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej nr 2, al. Rzeczypospolitej 34 nr telefonu: 76 72-38-298, wew. 1
 2. Poza godzinami pracy ZGM:
  1. w dni robocze od poniedziałku do piątku od 15.00 do 22.00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 do: 
   Pogotowia Technicznego, ul. II Armii Wojska Polskiego 35 na nr telefonu: 76 854 67 70 lub nr telefonu komórkowego 514 280 042 lub 730 812 358.
  2. awarie kotłowni przy: ul. Kartuskiej 34, ul. Libana 12, ul. Wrocławskiej 183 i ul. Szkolnej 7 poza godzinami pracy ZGM należy zgłaszać na nr: 691 943 847
  3. dyżur całodobowy poza godzinami pracy pełniony jest przy telefonie komórkowym nr 602 781 599.
©-2016 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL