Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Ostatnia aktualizacja strony: 22.02.2018, 12:12

Ważne informacje

ABOLICJA ODSETKOWA
(UMORZENIE ODSETEK)

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy informuje, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. użytkownicy mieszkań komunalnych zalegający z opłatami za mieszkania komunalne, mogą ubiegać się o umorzenie odsetek powstałych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za mieszkania komunalne w Legnicy.

Więcej informacji dotyczących treści uchwały oraz:

 • Kto może uzyskać pomoc?
 • Jakie należności podlegają umorzeniu?
 • Na jakich warunkach można uzyskać umorzenie odsetek?
 • Czy należności można zapłacić w ratach?
 • Gdzie załatwiać sprawy?

można uzyskać pod adresem abolicja odsetkowa


Ogłoszenie

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w ramach lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Legnicy na lata 2015-2020 będzie realizował zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy

Strona główna

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY 

ul.Zielona 7, 
59-220 Legnica,

woj. dolnośląskie
centrala 76 72-38-200
sekretariat 76 72-38-201

e-mail:zgm@zgm.legnica.pl

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 1
ul. E. Plater 11
59-220 Legnica
tel.: 76 72-38-360

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 2
al. Rzeczypospolitej 34
59-220 Legnica
tel.: 76 72-38-298

 

 

Dyżury

Skargi i wnioski

mieszkańców przyjmowane są przez dyrektora lub jego zastępców
we wtorki od godz. 1000 do godz. 1500.

Pomoc techniczna

Wszelkie awarie elektryczne, hydrauliczne, gazowe, instalacji cieplnej należy zgłaszać:

 1. W godzinach pracy ZGM od 7.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, we właściwym terytorialnie Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej
  1. w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej nr 1, ul. E. Plater 11 nr telefonu: 76 72-38-338
  2. w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej nr 2, al. Rzeczypospolitej 34 nr telefonu: 76 72-38-298, wew. 1
 2. Poza godzinami pracy ZGM:
  1. w dni robocze od poniedziałku do piątku od 15.00 do 22.00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 do: 
   Pogotowia Technicznego, ul. II Armii Wojska Polskiego 35 na nr telefonu: 76 854 67 70 lub nr telefonu komórkowego 514 280 042 lub 730 812 358.
  2. dyżur całodobowy poza godzinami pracy pełniony jest przy telefonie komórkowym nr 602 781 599.
   Obsługą kotłowni gazowych na ulicy:
   - Kartuskiej 34,
   - Libana 12,
   - Wrocławskiej 183,
   po godzinie 15.00 zajmuje się Pan Janusz Maliszewski - tel. kom. 691 943 847.
©-2018 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL