Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Ostatnia aktualizacja strony: 18.10.2017, 14:18

Ważne informacje

ABOLICJA ODSETKOWA
(UMORZENIE ODSETEK)

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy informuje, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. użytkownicy mieszkań komunalnych zalegający z opłatami za mieszkania komunalne, mogą ubiegać się o umorzenie odsetek powstałych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za mieszkania komunalne w Legnicy.

Więcej informacji dotyczących treści uchwały oraz:

 • Kto może uzyskać pomoc?
 • Jakie należności podlegają umorzeniu?
 • Na jakich warunkach można uzyskać umorzenie odsetek?
 • Czy należności można zapłacić w ratach?
 • Gdzie załatwiać sprawy?

można uzyskać pod adresem abolicja odsetkowa


Ogłoszenie

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w ramach lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Legnicy na lata 2015-2020 będzie realizował zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy

Strona główna

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY 

ul.Zielona 7, 
59-220 Legnica,

woj. dolnośląskie
centrala 76 72-38-200
sekretariat 76 72-38-201

e-mail:zgm@zgm.legnica.pl

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 1
ul. E. Plater 11
59-220 Legnica
tel.: 76 72-38-360

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 2
al. Rzeczypospolitej 34
59-220 Legnica
tel.: 76 72-38-298

 

 

Dyżury

Skargi i wnioski

mieszkańców przyjmowane są przez dyrektora lub jego zastępców
we wtorki od godz. 1000 do godz. 1500.

Pomoc techniczna

Wszelkie awarie elektryczne, hydrauliczne, gazowe, instalacji cieplnej należy zgłaszać:

 1. W godzinach pracy ZGM od 7.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, we właściwym terytorialnie Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej
  1. w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej nr 1, ul. E. Plater 11 nr telefonu: 76 72-38-338
  2. w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej nr 2, al. Rzeczypospolitej 34 nr telefonu: 76 72-38-298, wew. 1
 2. Poza godzinami pracy ZGM:
  1. w dni robocze od poniedziałku do piątku od 15.00 do 22.00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 do: 
   Pogotowia Technicznego, ul. II Armii Wojska Polskiego 35 na nr telefonu: 76 854 67 70 lub nr telefonu komórkowego 514 280 042 lub 730 812 358.
  2. dyżur całodobowy poza godzinami pracy pełniony jest przy telefonie komórkowym nr 602 781 599.
©-2017 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL