Ostatnia aktualizacja strony: 06.11.2019, 13:46

Fundusze unijne i inne projekty

Wtorek, 19 stycznia 2016

Projekty realizowane w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy dzięki pozyskanej przez Gminę Legnica dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” realizuje następujące projekty:

 

Rok 2015

Remont mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską.

Projekt obejmował wykonanie remontów mieszkań rodzin romskich. W ramach projektu wykonano (w zależności od potrzeb) remonty lokalu obejmujące m.in.: wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, remont pomieszczeń , instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan.

Całkowity koszt zadania : 92.357,00 PLN

Kwota dofinansowania: 78.945,00 PLN

Podstawa dofinansowania: Porozumienie nr SOC-OP.6113.1.60.2015

Okres realizacji: 2015

Realizacja projektu miała na celu wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji oraz poprawę warunków sanitarnych mieszkań romskich

Metadane

Data publikacji : 19.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL