Ostatnia aktualizacja strony: 01.07.2022, 11:49

Fundusze unijne i inne projekty

Wtorek, 19 stycznia 2016

Projekty realizowane w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Zadania realizowane w ramach programu wieloletniego ,,Program integracji społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Legnica z dotacji celowej budżetu państwa w ramach programu wieloletniego ,,Program integracji społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zrealizował następujące zadanie:

 

Rok 2020

"Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2020 r."

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy 2 lokali mieszkalnych dla rodzin romskich. W ramach zadania wykonano m. in.: ogrzewanie etażowe - gazowe wraz z montażem kotła gazowego c.o./c.w., remont instalacji wod.-kan., wymianę instalacji elektrycznej i gazowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowę przewodu spalinowego i wentylacyjnego (dla 1 lokalu)/ dobudowę przewodów wentylacyjnych i spalinowego (dla 1 lokalu), wydzielenie łazienki z w.c. z pomieszczenia kuchennego, montaż kuchenki gazowej i białego osprzętu, remont podłóg drewnianych, remont komórki piwnicznej.

Całkowity koszt zadania: 175.858,96 zł
Kwota dofinansowania153.630,39 zł
Podstawa dofinansowania: Porozumienie nr 5/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2020 r. w ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2020 r.

Okres realizacji2020 rok

Realizacja projektu miała na celu poprawę warunków mieszkaniowych społeczności romskiej, obniżenie kosztów eksploatacji lokali, korzyści dla środowiska (poprzez wykonanie etażowego gazowego centralnego ogrzewania, wymianę okien na okna z PCV), poprawę warunków sanitarno-higienicznych.

 

Rok 2019

,,Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019 r.

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy 5 lokali mieszkalnych dla rodzin romskich. W ramach zadania wykonano m. in.: ogrzewanie etażowe - gazowe wraz z montażem kotła gazowego c.o./c.w., wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowę przewodów wentylacyjnych i spalinowego (dla 4 lokali)/ montaż wkładu kwasoodpornego w istniejącym przewodzie kominowym (dla 1 lokalu), wydzielenie w jednym z pomieszczeń łazienki i w.c., montaż kuchenki gazowej i białego osprzętu, remont komórki piwnicznej.

 

Całkowity koszt zadania: 436 543,21 zł

Kwota dofinansowania: 309 028,93 zł

Podstawa dofinansowania: Porozumienie nr 29/2019 z 24 października 2019 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 5.12.2019 r. i aneksem nr 2 z dnia 16.12.2019 r.

Okres realizacji: 2019 rok

Realizacja projektu miała na celu poprawę warunków mieszkaniowych społeczności romskiej, obniżenie kosztów eksploatacji lokali, korzyści dla środowiska (poprzez wykonanie etażowego gazowego centralnego ogrzewania, wymianę okien na okna z PCV), poprawę warunków sanitarno-higienicznych.

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy dzięki pozyskanej przez Gminę Legnica dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” realizuje następujące projekty:

 

Rok 2015

Remont mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską.

Projekt obejmował wykonanie remontów mieszkań rodzin romskich. W ramach projektu wykonano (w zależności od potrzeb) remonty lokalu obejmujące m.in.: wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, remont pomieszczeń , instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan.

Całkowity koszt zadania : 92.357,00 PLN

Kwota dofinansowania: 78.945,00 PLN

Podstawa dofinansowania: Porozumienie nr SOC-OP.6113.1.60.2015

Okres realizacji: 2015

Realizacja projektu miała na celu wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji oraz poprawę warunków sanitarnych mieszkań romskich

Metadane

Data publikacji : 19.01.2016
Data modyfikacji : 13.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL