Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2020, 11:07

Fundusze unijne i inne projekty

Wtorek, 19 stycznia 2016

Projekty realizowane w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Zadania realizowane w ramach programu wieloletniego ,,Program integracji społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Legnica z dotacji celowej budżetu państwa w ramach programu wieloletniego ,,Program integracji społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zrealizował następujące zadanie:

 

Rok 2019

,,Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019 r.

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy 5 lokali mieszkalnych dla rodzin romskich. W ramach zadania wykonano m. in.: ogrzewanie etażowe - gazowe wraz z montażem kotła gazowego c.o./c.w., wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowę przewodów wentylacyjnych i spalinowego (dla 4 lokali)/ montaż wkładu kwasoodpornego w istniejącym przewodzie kominowym (dla 1 lokalu), wydzielenie w jednym z pomieszczeń łazienki i w.c., montaż kuchenki gazowej i białego osprzętu, remont komórki piwnicznej.

 

Całkowity koszt zadania: 436 543,21 zł

Kwota dofinansowania: 309 028,93 zł

Podstawa dofinansowania: Porozumienie nr 29/2019 z 24 października 2019 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 5.12.2019 r. i aneksem nr 2 z dnia 16.12.2019 r.

Okres realizacji: 2019 rok

Realizacja projektu miała na celu poprawę warunków mieszkaniowych społeczności romskiej, obniżenie kosztów eksploatacji lokali, korzyści dla środowiska (poprzez wykonanie etażowego gazowego centralnego ogrzewania, wymianę okien na okna z PCV), poprawę warunków sanitarno-higienicznych.

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy dzięki pozyskanej przez Gminę Legnica dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” realizuje następujące projekty:

 

Rok 2015

Remont mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską.

Projekt obejmował wykonanie remontów mieszkań rodzin romskich. W ramach projektu wykonano (w zależności od potrzeb) remonty lokalu obejmujące m.in.: wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, remont pomieszczeń , instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan.

Całkowity koszt zadania : 92.357,00 PLN

Kwota dofinansowania: 78.945,00 PLN

Podstawa dofinansowania: Porozumienie nr SOC-OP.6113.1.60.2015

Okres realizacji: 2015

Realizacja projektu miała na celu wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji oraz poprawę warunków sanitarnych mieszkań romskich

Metadane

Data publikacji : 19.01.2016
Data modyfikacji : 22.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2020 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL