Ostatnia aktualizacja strony: 04.08.2022, 12:10

Dodatki mieszkaniowe

Czwartek, 30 października 2014

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.045,56 zł i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 746,86 zł.

Jednocześnie rodziny takie winny zajmować lokal o określonej powierzchni uprawniającej do uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Lp. Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia, powyżej której dodatek mieszkaniowy nie przysługuje
*)  
1 1 osoba 35,0 m2 52,5 m2 45,5 m2
2 2 osoby 40,0 m2 60,0 m2 52,0 m2
3 3 osoby 45,0 m2 67,5 m2 58,5 m2
4 4 osoby 55,0 m2 82,5 m2 71,5 m2
5 5 osoby 65,0 m2 97,5 m2 84,5 m2
6 6 osoby 70,0 m2 105,0 m2 91,0 m2
7 dla każdej kolejnej osoby + 5,0 m2 + 7,5 m2 + 6,5 m2

*) w przypadku gdy udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Poselska 5/7.

Informacji dotyczących uprawnienia do otrzymania dodatku mieszkaniowego udzielają Oddziały Gospodarki Mieszkaniowej.

 

Metadane

Data publikacji : 30.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL