Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2022, 14:28

Ogłoszenia

Wtorek, 10 stycznia 2017

Abolicja odsetkowa

WAŻNE OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy informuje, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. użytkownicy mieszkań komunalnych zalegający z opłatami za mieszkania komunalne, mogą ubiegać się o umorzenie odsetek powstałych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za mieszkania komunalne w Legnicy. Wynika to z Uchwały Nr XXV/236/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Legnica lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Szczegóły w załączonej informacji i Uchwałach Rady Miejskiej Legnicy.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.01.2017
Data modyfikacji : 10.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL