Ostatnia aktualizacja strony: 14.01.2022, 12:41

Opłaty

Piątek, 14 maja 2021

Opłaty

Wysokość opłat z tytułu najmu lokali

 1. Czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych:
  Czynniki zwiększające oraz obniżające wysokość stawki bazowej łącznie nie powinny przekraczać 50% zmniejszeń lub zwiększeń stawki bazowej. Czynników zwiększających i obniżających wysokość stawki bazowej nie stosuje się w przypadku lokali socjalnych (z czynszem najmu socjalnego).
  1. ​od 1-go stycznia 2021 r. stawki bazowe czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wynoszą:
   1. dla lokali socjalnych (z czynszem najmu socjalnego) - 1,30 zł,
   2. dla pozostałych lokali - 5,18 zł,
  2. czynniki zwiększające stawkę bazową czynszu:
   1. dla lokali posiadających łazienkę i wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni lokalnej lub centralnej ciepłowni - o 20%,
   2. dla lokali posiadających łazienkę i wyposażonych w instalację centralnej ciepłej wody - o 20%,
   3. dla lokali wyposażonych w mieszkaniowy węzeł cieplny wraz z ciepłomierzem - o 20%,
   4. dla lokali znajdujących się w budynkach położonych w centrum miasta (budynki w obrębie małej obwodnicy i wzdłuż ulic wychodzących z małej obwodnicy do pierwszego skrzyżowania) - o 10%,
  3. czynniki zmniejszające stawkę bazową czynszu:
   1. dla lokali w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny - o 50%,
   2. dla lokali w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego - o 25%,
   3. dla lokali, w których ze względu na zły stan techniczny wyłączono z eksploatacji choćby jedną izbę na okres dłuższy niż jeden miesiąc - o 20%,
   4. dla lokali, do których w.c. znajduje się w piwnicy lub poza budynkiem - o 20%,
   5. dla lokali niewyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną - o 10%,
   6. dla lokali niewyposażonych w instalację gazową - 10%,
   7. dla lokali nieposiadających łazienki - o 10%,
   8. dla lokali, do których w.c. znajduje się na klatce schodowej o 10%,
   9. dla lokali nieposiadających pomieszczenia kuchennego - o 10%,
   10. dla lokali posiadających pomieszczenia kuchenne bez okien - o 10%,
   11. dla lokali, w których znajdują się pokoje bez okien - o 10%,
   12. dla lokali położonych na ostatniej kondygnacji w budynkach powyżej czterech kondygnacji (z wyłączeniem budynków wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania) - o 10%,
   13. dla lokali położonych w suterenie - o 10%,
   14. dla lokali położonych w oficynach - o 10%,
   15. dla lokali posiadających wspólną używalność
    • przedpokoju - o 10%,
    • kuchni - o 5%,
    • łazienki - o 5%,
    • w.c. położonego w obrębie lokalu - o 5%
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  Od 1-go maja 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,50 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w lokalu mieszkalnym.
 3. Opłata za pobór zimnej wody i odprowadzanie ścieków:
  Od 1-go maja 2021 r. do 30-go kwietnia 2022 r. opłata za pobór zimnej wody i odprowadzenie ścieków wynosi 12,41 zł za 1m3 brutto, tj: 5,29 zł za 1m3 zimnej wody i 7,12 zł za 1m3 odprowadzanych ścieków.
 4. Opłata stała (abonamentowa) za wodomierz główny:
  Od 1-go stycznia 2021 r. opłata stała (abonamentowa) za wodomierz główny wynosi 0,86 zł od lokalu mieszkalnego miesięcznie.
 5. Opłata za centralne ogrzewanie:
  Od 1-go listopada 2017 r. zaliczkowa opłata za ogrzewanie mieszkań wynosi:
  1. 2,50 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników mieszkań w budynku przy ul.:
   1. Poznańskiej 31 A,B,
   2. Tatrzańskiej nr: 26, 34, 36,
  2. 3,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników mieszkań w budynku przy ul.:
   1. Krzemienieckiej nr: 2, 4, 6, 8,
   2. Rynek 11,
   3. Saperskiej 6/12C,
   4. Tatrzańskiej 32, 34, 36,
   5. Wielogórskiej 68A, B,C–70A-C, 72-74,
   6. Wrocławskiej 52, 52 A, 52 C,
  3. 3,30 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Artyleryjskiej 7/11A,
   2. Galileusza 5, 7, 9,
   3. Grodzieńskiej 1, 3, 5,
   4. Pancernej 17,19,21,
   5. Rzeczypospolitej 133A-E,
   6. Śląskiej 8- 9-10,
   7. Wrocławskiej 183 A,
  4. 3,60 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników mieszkań w budynkach przy ul.:
   1. Bydgoskiej 26A-E,
   2. Chocianowskiej 1, 3, 5,
   3. Koziorożca 1,
   4. Lotniczej 35, 36,
   5. Matejki 10,
   6. Młynarskiej 5,
   7. Moniuszki 3/6B, 3/6E,
   8. Najświętszej Marii Panny 8/10,
   9. Orła Białego 3/2,
   10. Pancernej 23, 25, 27,
   11. Piechoty 13A-B,
   12. Rynek 21,
   13. Sejmowej 8/9B,
   14. Wrocławskiej 10/18A, 58,
  5. 3,80 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników mieszkań w budynkach przy ul.:
   1. Artyleryjskiej 7/11E,
   2. Lotniczej 34, 37,
   3. Mickiewicza 26,27,28,
   4. Moniuszki 3/6A, 3/6C, 3/6D,
   5. Nowogródzkiej 2, 4, 6, 8,
   6. Pińskiej 1, 3, 5,
   7. Rynek 14,
   8. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego: 26,
  6. 4,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników mieszkań w budynkach przy ul.:
   1. Artyleryjskiej 4,
   2. Asnyka 22C, 22F,
   3. Drukarskiej 25, 27,
   4. Hutników 8A, 8B,
   5. Nowogródzkiej 1, 3, 5, 7,
   6. Orzeszkowej 28/30A-C,
   7. Parkowej 12,
   8. Rynek 36
   9. Wojska Polskiego 33A-E,
   10. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 27,
  7. 4,35 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników mieszkań w budynkach przy ul.:
   1. Bydgoskiej 24A-D,
   2. Drukarskiej 29,
   3. Lotniczej 3, 24A-B,
   4. Mazowieckiej 2,
   5. Moniuszki 1/2A,
   6. Najświętszej Marii Panny 14A-D,
   7. Piekarskiej 2, 4, 6,
   8. Św. Trójcy 3/5B, 3/5 C,
   9. Wrocławskiej 51,
   10. Złotoryjskiej 17,
  8. 4,60 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników mieszkań w budynkach przy ul.:
   1. Jagiellońskiej 13/17A-D,
   2. Kamiennej 1A,
   3. Lotniczej 1,
   4. Łokietka 7,
   5. Piechoty 9/13A,
   6. Plater 18,
   7. Saperskiej 6/12A,
   8. Stryjskiej 2, 4, 6, 8,
  9. 4,90 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Kominka 10,
   2. Moniuszki 1/2B,  1/2C,
   3. Środkowej 2,
   4. Piechoty 9/13B, 9/13C,
   5. Rynek 16,
   6. Traugutta 14,
   7. Wjazdowej 3
   8. Złotoryjskiej 71, 73, 83A,
  10. 5,20 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Bydgoskiej 28A-D,
   2. Kominka 12, 14,
   3. Rynek 7/8,
   4. Saperskiej 6/12B,
   5. Wrocławskiej 54, 74,
   6. Zielonej 9
  11. 5,40 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Chojnowskiej 3,
   2. Kartuskiej 34,
   3. Matejki 8,
   4. Najświętszej Marii Panny 20,
  12. 5,60 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Kominka 16, 20,
   2. Najświętszej Marii Panny 1,
   3. Środkowej 1,
   4. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 37/38A, B,
  13. 5,85 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Okrzei 1,
   2. Złotoryjskiej 57, 61,
  14. 6,20 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Rynek 5/6,
  15. 6,45 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Chojnowskiej 1.

Od 1 stycznia 2017 r. opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie mieszkań, o których mowa powyżej, stanowią cenę brutto i zawierają w sobie 23% podatku od towarów i usług VAT.

 

 1. Opłata za podgrzanie wody użytkowej:
  Od dnia 1-go listopada 2017 r. zaliczkowa opłata za podgrzanie wody użytkowej wynosi: Od 1 stycznia 2017 r. opłaty zaliczkowe za podgrzanie wody użytkowej, o których mowa powyżej, stanowią cenę brutto i zawierają w sobie 23% podatku od towarów i usług VAT.
  1. 13,00 zł za 1 m 3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynkach:
   1. Poznańska nr: 31 A, B,
   2. Rzeczypospolitej nr: 133 A-C,
  2. 14,15 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynkach:
   1. ​Galileusza nr: 5, 7, 9,
  3. 14,80 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynkach:
   1. Bydgoska nr: 24A-D, 26A-E, 28A-D,
   2. Nowogródzka nr: 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8,
   3. Parkowa nr: 12,
   4. Stryjska nr: 2, 4, 6, 8,
   5. Tatrzańskiej nr: 32, 34, 36
  4. 16,00 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Chocianowska nr: 1, 3, 5,
   2. Wojska Polskiego nr: 33A, 33E
  5. 17,00 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Grodzieńska nr: 1, 3, 5,
   2. Krzemieniecka nr: 2, 4, 6, 8,
   3. Śląska nr: 8, 9, 10,
  6. 17,40 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Pińskiej nr: 1, 3, 5,
   2. Tatrzańskiej nr: 26,
  7. 17,90 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Plater nr: 18,​
  8. 18,70 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Wielogórskiej nr: 68A, B, C, 70A-C
  9. 22,15 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Mazowiecka nr: 2,
  10. w przypadku braku wodomierza (y) ciepłej wody w lokalu - stosuje się opłatę ryczałtową ustalaną jako iloczyn ilości osób w lokalu, zaliczki na podgrzanie wody obowiązującej dla danego budynku i normy zużycia c.w. w wysokości 3,5 m3.

Od 1 stycznia 2017 r. opłaty zaliczkowe za podgrzanie wody użytkowej, o których mowa powyżej, stanowią cenę brutto i zawierają w sobie 23% podatku od towarów i usług VAT.

 

 1. Opłata za energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w. w lokalach wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła mierzące łącznie zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej:
  Od października 2017 r. zaliczkowa opłata za energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w. w lokalach wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła mierzące łącznie zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej wynosi: Od 1 stycznia 2017 r. opłaty zaliczkowe za energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w. w lokalach wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła mierzące łącznie zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej – o których mowa powyżej, stanowią cenę brutto i zawierają w sobie 23% podatku od towarów i usług VAT.
  1. 2,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkań nr: 7, 8 – położonych w budynku przy ul. Głogowskiej 10,
  2. 3,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkań nr: 3, 4, 5, 6 – położonych w budynku przy ul. Głogowskiej 10,
  3. 3,20 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkownika mieszkania nr 1 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 10,
  4. 3,65 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkownik mieszkania nr 2 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 10 oraz dla użytkowników mieszkań nr: 2, 3, 5 – położonych w budynku przy ul. Głogowskiej 71,
  5. 4,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkań nr: 4, 6, 7 – położonych w budynku przy ul. Głogowskiej 71,
  6. 5,50 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkownika mieszkania nr 1 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 71.
 2. Bonifikaty:
  W przypadku niedogrzania lokalu mieszkalnego lub zaniżonej temperatury ciepłej wody, indywidualnemu odbiorcy przysługuje prawo ubiegania się o bonifikaty: Bonifikat w opłatach nie stosuje się w przypadkach: Niedogrzanie lokalu, brak ciepłej wody użytkowej bądź jej dostawę o zaniżonej temperaturze użytkownik lokalu winien zgłosić w dniu stwierdzenia powyższego faktu we właściwym Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej, który w przeciągu 1 doby od momentu zgłoszenia ma obowiązek komisyjnego sprawdzenia zgłoszenia w obecności użytkownika lokalu.
  1. za niedogrzanie lokali mieszkalnych, jeżeli temperatura w lokalu w okresie grzewczym wynosi:
   1. + 15°C lub mniej - w wysokości 1/15 części miesięcznej opłaty zaliczkowej - licząc za każdy dzień potwierdzonego niedogrzania mieszkania,
   2. poniżej + 18°C, ale nie mniej + 15°C - w wysokości 1/30 części miesięcznej opłaty zaliczkowej, licząc za każdy dzień potwierdzonego niedogrzania mieszkania,
  2. za każdą rozpoczętą dobę, w której wystąpiło potwierdzone zaniżanie temperatury ciepłej wody użytkowej w wysokości stanowiącej równowartość 1/30 opłaty  miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody użytkowej jeżeli temperatura wody była niższa niż 45°C.
  3. gdy niedogrzanie mieszkania zostało spowodowane przez użytkownika w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia lokalu przed wyziębieniem lub w wyniku ingerencji  w instalację w lokalu bez zgody ZGM,
  4. braku ciepłej wody użytkowej w lokalach wyposażonych w wodomierze,
  5. zakłóceń pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej dostawcy ciepła powodujących ograniczenia lub przerwy w dostarczaniu ciepła,
  6. związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych jak również innych zdarzeń losowych.

Kominka 10,

Metadane

Data publikacji : 14.05.2021
Data modyfikacji : 14.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Pieprzyk
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL