Ostatnia aktualizacja strony: 04.08.2022, 12:10

Kontrole

Wtorek, 08 października 2019

Wykaz kontroli przeprowadzonych w ZGM w Legnicy w latach 2010-2019

Udostępnianie protokołów i efektów kontroli oraz wystąpień i zaleceń na wniosek zainteresowanego.

 

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w ZGM w Legnicy w latach 2010-2019:

 

L.p

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę

Data rozpoczęcia kontroli

Data zakończenia kontroli

Temat kontroli

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

01.03.2010 r.

22.03.2010 r.

 

Kontrola finansowa ZGM.

 

2.

Państwowa Inspekcja Pracy-Oddział w Legnicy

02.03.2010 r.

03.03.2010 r.

Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

3.

Prezydent Miasta Legnicy

25.03.2010 r.

28.05.2010 r.

 

Prawidłowość umarzania należności pieniężnych w latach 1999-2009.

 

4.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy

13.09.2010 r.

06.10.2010 r.

 

Zbadanie zasadności skargi interesanta na działalność Prezydenta Miasta Legnicy, przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

5.

Prezydent Miasta Legnicy

03.11.2010 r.

22.11.2010 r.

Wynagrodzenia pracowników za 2010 r.

6.

Zespół Kontrolny nr 4 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy

26.06.2011 r.

05.07.2011 r.

 

Realizacja inwestycji i remontów i przez ZGM (celowość, przetargi, wykonawstwo, rozliczenia itp.) w 2010 r.

 

7.

Prezydent Miasta Legnicy

06.07.2011 r.

13.07.2011 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzania przetargu na sprzątanie budynków w 2011 r.

8.

Prezydent Miasta Legnicy

27.09.2011 r.

08.10.2011 r.

Wykorzystanie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów związanych z wymianą pieców kaflowych w 2010 r.

9.

Zespół Kontrolny nr 3 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy

18.10.2011 r.

06.12.2011 r.

Analiza przydziału mieszkań komunalnych w latach

2010-2011.

10.

Prezydent Miasta Legnicy

13.12.2011 r.

16.12.2011 r.

 

Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w 2011 r.

 

11.

Zespół Kontrolny Nr 2 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy

12.06.2012 r.

04.09.2012 r.

 

Kontrola rzeczowo-finansowa inwestycji pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ulicy Henryka Pobożnego- renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych za rok 2011.”.

 

12.

Prezydent Miasta Legnicy

20.06.2012 r.

29.06.2012 r.

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów przewodów kominowych w 2011 r.

13.

Sąd Rejonowy w Legnicy- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

25.06.2012 r.

25.06.2012 r.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności.

14.

Sąd Rejonowy w Legnicy- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

17.12.2012 r.

17.12.2012 r.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności.

15.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Oddział w Legnicy

03.01.2013 r.

25.02.2013 r.

  1. Prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek do ZUS;
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

16.

Zespół kontrolny nr 3 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy

12.03.2013 r.

07.05.2013 r.

Kontrola ZGM w zakresie remontów przeprowadzonych w 2012 r.

17.

Polska Organizacja Turystyczna

24.04.2013 r.

24.04.2013 r.

Realizacja części projektu pn. Południowo-Zachodni Szlak Cysterski.

18.

Zespół kontrolny nr 2 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy

17.09.2013 r.

05.11.2013 r.

Analiza przydziału mieszkań komunalnych na remont własny w 2012 r.

19.

Prezydent Miasta Legnicy

11.02.2014 r.

18.02.2014 r.

Pomoc de minimis.

20.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

09.04.2014 r.

18.06.2014 r.

Gospodarowanie zasobami najstarszych budynków komunalnych.

21.

Sąd Rejonowy w Legnicy- I Zespół  Kuratorskiej Służby Sądowej

18.06.2014 r.

18.06.2014 r.

Kontrola wykonania kary ograniczenia wolności.

22.

Prezydent Miasta Legnicy

28.07.2014 r.

04.08.2014 r.

Realizacja wystąpienia pokontrolnego Dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu.

23.

Prezydent Miasta Legnicy

19.12.2014 r.

19.12.2014 r.

Przygotowanie formacji OC do działania.

24.

Rada Miejska Legnicy- Komisja Rewizyjna

16.01.2015 r.

10.03.2015 r.

Realizacja inwestycji i remontów mieszkań przez ZGM za rok 2014.

25.

Rada Miejska Legnicy- Komisja Rewizyjna

16.01.2015 r.

10.03.2015 r.

Działalność gminy w zakresie przydziału mieszkań komunalnych oraz lokali socjalnych w latach 2013-2014.

26.

Prezydent Miasta Legnicy

28.01.2015 r.

30.01.2015 r.

Pomoc de minimis- II półrocze 2014 r.

27.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu-Oddział w Legnicy

09.02.2015 r.

09.02.2015 r.

Kontrola archiwum zakładowego.

28.

Prezydent Miasta Legnicy

03.03.2015 r.

27.03.2016 r.

Gospodarowanie lokalami użytkowymi w 2014 i 2015 roku.

29.

Sąd Rejonowy w Legnicy- I Zespół  Kuratorskiej Służby Sądowej

17.06.2015 r.

17.06.2015 r.

Kontrola wykonania kary ograniczenia wolności.

30.

Prezydent Miasta Legnicy

19.11.2015 r.

10.12.2015 r.

Sposób zagospodarowania komunalnych lokali mieszkalnych.

31.

Prezydent Miasta Legnicy

26.01.2016 r.

10.02.2016 r.

Pomoc de minimis- II półrocze 2015 r.

32.

Prezydent Miasta Legnicy

22.03.2016 r.

12.04.2016 r.

Remonty lokali socjalnych w tym współfinansowanych ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2014-2015.

33.

Polska Organizacja Turystyczna

18.05.2016 r.

18.05.2016 r.

Kontrola trwałości projektu- „ Południowo-zachodni szlak cysterski”.

34.

Kurator Sądu Rejonowego w Legnicy

29.06.2016 r.

29.06.2016 r.

Zgodność sposobu nadzoru nad pracą wykonywaną przez skazanych i ukaranych z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

35.

Prezydent Miasta Legnicy

20.07.2016 r.

27.07.2016 r.

Pomoc publiczna de minimis- I półrocze 2016 r.

36.

Prezydent Miasta Legnicy

23.01.2017 r.

27.01.2017 r.

Pomoc publiczna de minimis- II półrocze 2016 r.

37.

Prezydent Miasta Legnicy

10.07.2017 r.

14.07.2017 r.

Pomoc publiczna de minimis- I półrocze 2017 r.

38.

Sąd Rejonowy w Legnicy

18.09.2017 r.

18.09.2017 r.

Zgodność sposobu nadzoru nad pracą wykonywaną przez skazanych i ukaranych z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności.

39.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30.11.2017 r.

28.12.2017 r.

Prawidłowość naliczania zasiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

40.

Prezydent Miasta Legnicy

30.01.2018 r.

06.02.2018 r.

Pomoc publiczna de minimis - II półrocze 2017 r.

41.

Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Legnicy

13.02.2018 r.

21.02.2018 r.

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp.

42.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu- Oddział w Legnicy

11.05.2018 r.

11.05.2018 r.

Przestrzeganie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

43.

Prezydent Miasta Legnicy

09.07.2018 r.

13.07.2018 r.

Pomoc publiczna de minimis - I półrocze 2018 r.

44.

Prezydent Miasta Legnicy

11.07.2018 r.

31.07.2018 r.

Realizacja listy najmu lokali mieszkalnych w 2017 r.

45.

Prezydent Miasta Legnicy

18.12.2018 r.

18.12.2019 r.

Stan gotowości utworzonych formacji obrony cywilnej.

46.

Prezydent Miasta Legnicy

21.01.2019 r.

25.01.2019 r.

Pomoc publiczna de minimis - II półrocze 2018 r

47.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

30.01.2019 r.

01.02.2019 r.

Utrzymanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Głogowska 11, Legnica

48.

Rada Miejska Legnicy – Komisja Rewizyjna

20.03.2019 r.

03.06.2019 r.

Gospodarowanie lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta Legnicy

49.

Prezydent Miasta Legnicy

8.07.2019 r.

12.07.2019 r.

Pomoc publiczna de minimis - I półrocze 2019 r

50.

Prezydent Miasta Legnicy

26.08.2019 r.

13.09.2019 r.

Remonty lokali socjalnych, w tym współfinansowanych ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 roku.

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.10.2019
Data modyfikacji : 08.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Marchwicka Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Marchwicka
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL