Ostatnia aktualizacja strony: 04.08.2022, 12:10

Klauzula informacyjna

Czwartek, 09 lipca 2020

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO).


 

 1. Administratorem danych osobowych osoby składającej ofertę jest Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Legnicy, ul. Zielona 7, zwany dalej ZGM.
   
 2. Osoba składająca ofertę w sprawach związanych z jej danymi, powinna kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail amarchwicka@zgm.legnica.pl, tel. 606 916 651.
   
 3. Dane osobowe osoby składającej ofertę przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w ZGM, na podstawie dobrowolnej zgody osoby składającej ofertę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
   
 4. Podane przez osobę składającą ofertę dane osobowe nie będą udostępniane, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
   
 5. Dane osobowe osoby składającej ofertę będą przechowywane przez określony czas, tzn. w przypadku:
  1. niezakwalifikowania się do rozmowy przez 30 dni,
  2. zakwalifikowania się do rozmowy przez 3 miesiące, od dnia rozstrzygnięcia naboru. Jeżeli osoba składająca ofertę zainteresowana jest odbiorem dokumentów aplikacyjnych powinna zgłosić chęć ich odbioru. Oferty nieodebrane po upływie ww. terminów nie będą przechowywane i zostaną zniszczone.
 6. Osoba składająca ofertę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody osoby składającej ofertę przed jej cofnięciem.
   
 7. Osoba składająca ofertę posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO.
   
 8. Podanie przez osobę składającą ofertę danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia.
   
 9. Dane osoby składającej ofertę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Oryginalna treść dokumentu dostępna jest w plikach do pobrania jako plik PDF.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 09.07.2020
Data modyfikacji : 18.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL