Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

http://www.zgm.bip.legnica.eu/zgm/pracownicy/12241,Trzebinska-Izabela.html
2022-05-19, 01:49
Wtorek, 01 marca 2022

Gregorkiewicz Anna

Z-ca Głównego Księgowego

telefon: 76 72-38-236

email: agregorkiewicz@zgm.legnica.pl

numer pokoju: 202

Metadane

Data publikacji : 01.03.2022
Data modyfikacji : 16.03.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Marcela Ferenc
Osoba modyfikująca informację:
Marcela Ferenc