Ostatnia aktualizacja strony: 04.12.2023, 12:14

Profil działalności

Profil działalności

Profil działalności oraz dane firmy

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul.Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie

Przedmiot działalności:

ZGM w Legnicy gospodaruje, przekazanymi przez Gminę Legnica, nieruchomościami i lokalami i podejmuje następujące działania:

•  zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
•  dokonuje rozbiórek budynków i budowli wynikających ze stanu technicznego bądź wskazania właściciela,
•  prowadzi ich eksploatację i remonty,
•  wynajmuje oraz w przypadkach wskazanych przez właściciela wydzierżawia i użycza,
•  ustala czynsz za:
   a) najem garaży i pomieszczeń gospodarczych,
   b) najem lokali użytkowych w przypadku ich bezprzetargowego wynajmu,
   c) dzierżawę nieruchomości,
•  ustala opłaty za energię cieplną,
•  wykonuje czynności związane z naliczaniem należności za ich udostępnianie i prowadzi windykację tych należności oraz dochodzi ich w postępowaniu sądowym,
•  zarządza nieruchomościami wspólnymi stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
•  reprezentuje Gminę Legnica jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych,
•  wykonuje zadania inwestycyjne zatwierdzone w budżecie miasta.

Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy jednoosobowo zarządza dyrektor - Janusz Hawryluk, na podstawie pełnomocnictwa nr NOI.1020/32J/2003 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 lutego 2003 r.

 

ZGM jest komunalnym zakładem budżetowym, nad działalnością którego nadzór sprawuje Prezydent Miasta Legnicy. Prawną podstawę działalności stanowią:

Regulamin organizacyjny

Dane firmy:

NIP

691-020-54-75

Regon

001262660

 

Rachunki bankowe
    bieżący podstawowy:

Bank Pekao S.A. - 46 1240 3464 1111 0011 1361 8513

    pomocniczy czynszowy:

Bank Pekao S.A. - 74 1240 3464 1111 0011 1361 9464

lub indywidualne rachunki bankowe.

 

Adres siedziby

Zielona 7

59-220 Legnica

    

Telefony

76 72-38-200

sekretariat - 76 72-38-201

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.03.2012
Data modyfikacji : 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Marchwicka
Osoba udostępniająca informację:
Anna Marchwicka Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2023 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL