Ostatnia aktualizacja strony: 22.11.2019, 12:03

Profil działalności

Profil działalności

Profil działalności oraz dane firmy

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul.Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności ZGM w Legnicy jest gospodarowanie przekazanymi nieruchomościami i lokalami polegające na:

•  zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
•  dokonywaniu rozbiórek budynków i budowli wynikających ze stanu technicznego bądź wskazania właściciela,
•  prowadzeniu ich eksploatacji i remontów,
•  ich wynajmowaniu oraz w przypadkach wskazanych przez właściciela ich wydzierżawianiu i użyczaniu,
•  ustalaniu czynszu za:
a) najem garaży i pomieszczeń gospodarczych,
b) najem lokali użytkowych w przypadku ich bezprzetargowego wynajmu,
c) dzierżawę nieruchomości,

•  ustalaniu opłat za wywóz nieczystości stałych i energię cieplną,
•  wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za ich udostępnianie i prowadzeniu windykacji tych należności oraz dochodzenie ich w postępowaniu sądowym,
•  zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),
•  reprezentowaniu Gminy Legnica jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych,
•  wykonywaniu zadań inwestycyjnych zatwierdzonych w budżecie miasta.

Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy jednoosobowo zarządza dyrektor - Janusz Hawryluk, na podstawie pełnomocnictwa nr NOI.1020/32J/2003 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 lutego 2003 r.

 

ZGM jest komunalnym zakładem budżetowym, nad działalnością którego nadzór sprawuje Prezydent Miasta Legnicy. Prawną podstawę działalności stanowią:

Regulamin organizacyjny

Dane firmy:

NIP

691-020-54-75

Regon

001262660

 

Rachunki bankowe
    bieżący podstawowy:

Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052

    pomocniczy czynszowy:

Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 73 1090 2066 0000 0005 4209 1033

 

Adres siedziby

Zielona 7

59-220 Legnica

    

Telefony

76 72-38-200

sekretariat - 76 72-38-201

 

FAX

76 72-38-206

Metadane

Data publikacji : 23.03.2012
Data modyfikacji : 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janusz Hawryluk
Osoba udostępniająca informację:
Bsielicki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL