Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

http://www.zgm.bip.legnica.eu/zgm/przetargi/2014/zakonczone/13155,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-ustny-przetarg-nieograniczony-na-oddanie-w-naje.html
2020-07-09, 02:31
Wtorek, 28 października 2014

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na
terenie miasta Legnicy

LP Adres Powierzchnia [m2] Branża* Stawka
wywoławcza
netto/postąpienie
Wadium
1 **CHOJNOWSKA 12-12of
(wspólnota mieszkaniowa)
236,78
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
7,00/1,00 1000
2 DASZYŃSKIEGO 1
(budynek komunalny)
35,10
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
3 DASZYŃSKIEGO 14
(wspólnota mieszkaniowa)
26,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
4 DASZYŃSKIEGO 24
(budynek komunalny)
22,64
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
5 DASZYŃSKIEGO 29
(wspólnota mieszkaniowa)
22,40
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
6 DMOWSKIEGO 10
(budynek komunalny)
46,50
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
7 DWORCOWA 6
(budynek komunalny)
61,29
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
8 GŁOGOWSKA 17
(wspólnota mieszkaniowa)
25,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
9 GŁOGOWSKA 68
(budynek komunalny)
32,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
10 II ARMII WOJ.POL. 35
(budynek komunalny)
126,95
(wiata)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
11 JAWORZYŃSKA 16
(budynek komunalny)
152,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
10,00/1,00 1000,00
12 KAMIENNA 6
(budynek komunalny)
18,62
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
13 KARTUSKA 33
(budynek komunalny)
56,10
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
14 KARTUSKA 33
(budynek komunalny)
12,87
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
15 KARTUSKA 35
(budynek komunalny)
41,74
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
16 KARTUSKA 38
(budynek komunalny)
113,67
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
8,00/1,00 500,00
17 KARTUSKA 46
(budynek komunalny)
12,87
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
18 KARTUSKA 66
( wspólnota mieszkaniowa)
26,01
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
19 KARTUSKA 65
( budynek komunalny)
40,51
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
20 KSIĄŻECA 25
(wspólnota mieszkaniowa)
86,44
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
21 LIBANA 12
(budynek komunalny)
7,26
(I p, pok.114)
BIURO 4,00/1,00 500,00
22 LIBANA 12
(budynek komunalny)
26,16
(II p, pok.208)
BIURO 4,00/1,00 500,00
23 LIBANA 12
(budynek komunalny)
8,24
(III p, pok.301)
BIURO 4,00/1,00 500,00
24 ŁOKIETKA 7
(budynek komunalny)
86,10
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
25 ŁOKIETKA 7
(budynek komunalny)
86,10
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
3,00/1,00 500,00
26 ROOSEVELTA 4
(budynek komunalny)
81,40
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
7,00/1,00 1000,00
27 ROOSEVELTA 21
(wspólnota mieszkaniowa)
21,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 1000,00
28 RYNEK 32
(budynek komunalny)
35,90
(III p.)
BIURO 9,00/1,00 1000,00
29 RYNEK 34
(budynek komunalny)
110,56
(IV p.)
BIURO 9,00/1,00 1000,00
30 SENATORSKA 28
(wspólnota mieszkaniowa)
47,65
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
8,00/1,00 500,00
31 TRAUGUTTA 3/10
(wspólnota mieszkaniowa)
14,25
(IV p)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
3,00/1,00 500,00
32 WANDY 5
(budynek komunalny)
57,50
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
33 WANDY 5
(budynek komunalny)
24,63
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
34 WOJSKA POLSKIEGO 6
(budynek komunalny)
55,85
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
35 WROCŁAWSKA 183 A
(budynek komunalny)
42,30
(I p.)
BIURO 4,00/1,00 500,00
36 WROCŁAWSKA 183 A
(budynek komunalny)
32,70
(I p.)
BIURO 4,00/1,00 500,00
37 ZIELONA 13 OF.
(budynek komunalny)
63,01
(II p.)
BIURO 5,00/1,00 500,00
38 ZIELONA 13 OF.
(budynek komunalny)
25,67
(II p.)
BIURO 5,00/1,00 500,00
39 ZŁOTORYJSKA 67 of.
(wspólnota mieszkaniowa)
45,50
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
40 ZŁOTORYJSKA 88
(budynek komunalny)
30,08
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
30,00/1,00 1000,00
41 ŻWIRKI I WIGURY 59
(wspólnota mieszkaniowa)
28,80
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00

* Z wyłączeniem działalności w zakresie:

dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

** Powierzchnia lokalu wynosi 340,21 m2, w tym piwnice o pow. 103,43 m2 . Piwnice nie objęte są stawką czynszową.

UWAGA:

Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00. do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. 0 76 72 38 257, 258, 259.

Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości - na najemcy spoczywać będzie obowiązek ponoszenia wszelkich podatków w szczególności podatku od nieruchomości. Lokale wolne są od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 26.02.2014 r. w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - za datę wpływu przyjmuję się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu. 
Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Ustalenie formy zabezpieczenia umowy określa Wynajmujący.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 257,...258,...259.

Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na najem określa "Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych" dostępny do wglądu
w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).
Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.10.2014
Data modyfikacji : 28.10.2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Kotwa