Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Środa, 29 października 2014

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na
terenie miasta Legnicy

LP Adres lokalu Powierzchnia
[m2]
Branża* Stawka
wywoławcza
netto/postąpienie
Wadium
1 BYDGOSKA 24
(wspólnota mieszkaniowa)
168,18
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
9,00/1,00 500,00
2 CZARNIECKIEGO 25
(budynek komunalny)
60,92
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
7,00/1,00 500,00
3 DASZYŃSKIEGO 1
(budynek komunalny)
35,10
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
4 DASZYŃSKIEGO 12
(budynek komunalny)
18,38
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
5 DASZYŃSKIEGO 14
(wspólnota mieszkaniowa)
26,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
6 DASZYŃSKIEGO 24
(budynek komunalny)
22,64
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
7 DASZYŃSKIEGO 29
(wspólnota mieszkaniowa)
22,40
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
8 DMOWSKIEGO 10
(budynek komunalny)
46,50
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
9 DWORCOWA 6
(budynek komunalny)
61,29
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
10 GŁOGOWSKA 17
(wspólnota mieszkaniowa)
25,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
11 GŁOGOWSKA 68
(budynek komunalny)
32,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
12 II ARMII WOJ.POL. 35
(budynek komunalny)
126,95
(wiata)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
13 KAMIENNA 2 A
(budynek komunalny)
20,12
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 1000,00
14 KAMIENNA 6
(budynek komunalny)
18,62
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
15 KRĘTA 1
(budynek komunalny)
46,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
6,00/1,00 500,00
16 KARTUSKA 35
(budynek komunalny)
41,74
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
17 KARTUSKA 38
(budynek komunalny)
113,67
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
8,00/1,00 500,00
18 KARTUSKA 46
(budynek komunalny)
12,87
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
19 KARTUSKA 66
( wspólnota mieszkaniowa)
26,01
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
20 KARTUSKA 65
( budynek komunalny)
40,51
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
21 KSIĄŻECA 25
(wspólnota mieszkaniowa)
86,44
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
22 LIBANA 12
(budynek komunalny)
7,26
(I p, pok.114)
BIURO 4,00/1,00 500,00
23 LIBANA 12
(budynek komunalny)
8,24
(III p, pok.301)
BIURO 4,00/1,00 500,00
24 ŁOKIETKA 7
(budynek komunalny)
86,10
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
25 N.M.PANNY 20
(wspólnota mieszkaniowa)
213,61
(I i II p.)
BIURO 13,00/1,00 500,00
26 NOWY ŚWIAT 25/25
(budynek komunalny)
103,17
WIATA
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
3,00/1,00 500,00
27 ROOSEVELTA 21
(wspólnota mieszkaniowa)
21,00
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 1000,00
28 RYNEK 34
(budynek komunalny)
110,56
(IV p.)
BIURO 9,00/1,00 1000,00
29 SENATORSKA 28
(wspólnota mieszkaniowa)
47,65
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
8,00/1,00 500,00
30 SZKOLNA 7
(budynek komunalny)
120,84
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
15,00/1,00 1 000,00
31 TRAUGUTTA 3/10
(wspólnota mieszkaniowa)
14,25
(IV p)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
3,00/1,00 500,00
32 WANDY 5
(budynek komunalny)
57,50
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
33 WANDY 5
(budynek komunalny)
24,63
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
4,00/1,00 500,00
34 WROCŁAWSKA 94
(budynek komunalny)
26,41
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
35 WROCŁAWSKA 183 A
(budynek komunalny)
32,70
(I p.)
BIURO 4,00/1,00 500,00
36 ZIELONA 13 OF.
(budynek komunalny)
63,01
(II p.)
BIURO 5,00/1,00 500,00
37 ZŁOTORYJSKA 88
(budynek komunalny)
30,08
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
30,00/1,00 1000,00
38 ŻWIRKI I WIGURY 47
(budynek komunalny)
37,50
(parter)
ZGODNA Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5,00/1,00 500,00
39 OKÓLNA 12 15,90 GARAŻ
(boks nr 1)
4,00/1,00 200,00

* Z wyłączeniem działalności w zakresie:
dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

UWAGA:

  • w pierwszym roku najmu lokali użytkowych stawka czynszu nie podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS;
  • osoba ustalona najemcą lokalu użytkowego/garażu zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Wynajmującym Zarząde Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
  • poz. 9 – lokal wymaga remontu ( zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)
  • poz. 21 - lokal wymaga remontu ( zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)
  • poz. 37- lokal wymaga remontu wentylacji

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00. do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. 0 76 72 38 257, 258, 259

Garaż można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Oddziałem Gospodarki Mieszkaniowej nr 4 pod nr tel. 0 76 71 38 337

Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości - na najemcy spoczywać będzie obowiązek ponoszenia wszelkich podatków w szczególności podatku od nieruchomości. Lokale wolne są od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 04.06.2014 r. w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - za datę wpływu przyjmuję się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.
Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Ustalenie formy zabezpieczenia umowy określa Wynajmujący.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 257,...258,...259.

Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na najem określa "Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych" dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).
Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL