Ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021, 08:13

Zakończone

Wtorek, 24 lutego 2015

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza rokowania na sprzedaż lokali użytkowych położonych w Legnicy przy ul. Piastowskiej 23.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach z dopiskiem „Piastowska 23(nr lokalu)” należy składać w zamkniętych kopertach do 16.03.2015 r. w pok. 208, Urzędu Miasta Legnica przy Placu Słowiańskim 8.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza rokowania na sprzedaż lokali użytkowych położonych w Legnicy przy ul. Piastowskiej 23.

 

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Oznaczenie nieruchomości w
operacie ewidencji gruntów
Numer i powierzchnia lokalu
Skład lokalu Cena lokalu
(w tym
gruntu)
Zaliczka
Legnica ul. Piastowska 23,
KW LE1L/00063315/6
Budynek 5- kondygnacyjny,
podpiwniczony składa się z 11 lokali
mieszkalnych i 3 użytkowych, teren
uzbrojony w sieć energetyczną,
telef.,gaz.,wod.-kan.
obręb
Stare Miasto
dz. nr 223/2
o pow. 282 m2
Lokal użytkowy nr
Lu1, pow. 84,61 m2
na parterze
5 pomieszczeń,
korytarz, wc
140.000,00 zł
(9.000,00 zł)
14.000,00 zł
Lokal użytkowy nr
Lu2, pow. 23,46 m2
na parterze
2 pomieszczenia 50.000,00 zł
(2.500,00 zł)
5.000,00 zł
Lokal użytkowy nr
Lu3, pow. 34,77 m2
na parterze
2 pomieszczenia 75.000,00 zł
(3.700,00 zł)
8.000,00 zł

Lokale i grunt przeznaczone do sprzedaży na własność. Nieruchomości wolne od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 20.02.2014 r.
Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 760,00 zł dla każdego lokalu pokrywa nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego. Lokale udostępnione będą do oglądania 27.02.2015 r. od godz.11.00 do godz.12.00.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach z dopiskiem „Piastowska 23(nr lokalu)” należy składać w zamkniętych kopertach do 16.03.2015 r. w pok. 208, Urzędu Miasta Legnica przy Placu Słowiańskim 8. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię nazwisko i adres zgłaszającego albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  5. Kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zainteresowani winni wpłacić zaliczkę w wysokości j.w. nie później niż do 16.03.2015 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

Rokowania odbędą się 19.03.2015 r. o godz.10.30 (Lu1), 11.00 (Lu2),11.30 (Lu3) w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 201.

Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Wpłacona przez wygrywającego rokowania zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócona na podane przez nich konta. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot rokowań uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconej zaliczki i przedmiotu rokowań. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Wiesław Szczygieł tel.7672-12- 301, pokój 315 III p., oraz warunków rokowań - Wioletta Mazur tel.7672-12-310, pokój 318 III p. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Metadane

Data publikacji : 24.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2021 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL