Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2022, 14:39

Zakończone

Środa, 03 czerwca 2015

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.06.2015 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Traugutta 3

Prezydent Miasta Legnicy                                               

ogłasza, że 29.06.2015 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego nr 1A  położonego  w Legnicy przy ul. Traugutta 3. 

Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i powierzchnia lokalu

 

Skład lokalu

Cena lokalu

( w tym gruntu)

Wadium

 

Legnica  ul. Traugutta 3,

KW LE1L/00038211/3

Budynek  5- kondygnacyjny, mieszkalno-użytkowy, podpiwniczony składa się z 12 lokali, teren uzbrojony 

 

 

obręb

Bartniki

dz. nr 144

o pow. 283 m2

  

lokal użytkowy nr 1 A, pow. 40,12 m2 na parterze

 

 

 

Sala sprzedaży, wc, pomieszczenie biurowo-magazynowe

 

71.000,00 zł

(6.221,00 zł)

 

7.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 29.04.2015 r.

Lokal udostępniony będzie do oglądania 10.06.2015 r. w godzinach  od 12.00 do 13.00.

Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do 25.06.2015  r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

Przetarg odbędzie się 29.06.2015 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu

z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium

 i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-302, pokój 313 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.06.2015
Data modyfikacji : 03.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL