Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2022, 14:39

Zakończone

Środa, 18 listopada 2015

Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem  lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

 

LP

Adres lokalu

Powierzchnia

[m2]

Branża*

Stawka

wywoławcza netto/postąpienie

 

Wadium

 

1

BYDGOSKA 24

(budynek komunalny)

168,18

(parter)

zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego

8,00/1,00

1 000,00

2

CZARNIECKIEGO 25

(budynek komunalny)

60,92

(parter)

j.w.

7,00/1,00

500,00

3

DASZYŃSKIEGO 1

(budynek komunalny)

35,10

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

4

DASZYŃSKIEGO 12

(wspólnota mieszkaniowa)

18,38

(parter)

j.w.

5,00/1,00

500,00

5

DASZYŃSKIEGO 14

(wspólnota mieszkaniowa)

26,00

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

6

DASZYŃSKIEGO 24

(budynek komunalny)

22,64

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

7

DASZYŃSKIEGO 29

(wspólnota mieszkaniowa)

22,40

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

8

DMOWSKIEGO 10

(budynek komunalny)

46,50

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

9

DWORCOWA 6

(budynek komunalny)

61,29

(parter)

j.w.

5,00/1,00

500,00

10

DZIENNIKARSKA 2

(budynek komunalny)

10,26                            (parter)

j.w.

8,00/1,00

500,00

11

GŁOGOWSKA 62

(budynek komunalny)

83,11                     (parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

12

GŁOGOWSKA 68

(budynek komunalny)

32,00

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

13

II ARMII WOJ.POL. 35

(budynek komunalny)

126,95

(wiata)

j.w.

4,00/1,00

500,00

14

KARTUSKA 14                   (budynek komunalny)

31,90                       (parter)

j.w

4,00/1,00

500,00

15

KARTUSKA 35

(budynek komunalny)

41,74

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

16

KARTUSKA 38

(budynek komunalny)

113,67

(parter)

j.w.

7,00/1,00

500,00

17

KARTUSKA 46

(budynek komunalny)

19,10

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

18

KARTUSKA 66

(wspólnota mieszkaniowa)

26,01

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

19

KARTUSKA  65

(wspólnota mieszkaniowa)

40,51

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

20

KSIĄŻECA 25

(wspólnota mieszkaniowa)

75,80

(parter)

j.w.

5,00/1,00

500,00

21

LIBANA 12

(budynek komunalny)

38,89

(III p, pok.307,308)

BIURO

4,00/1,00

500,00

22

LIBANA 12

(budynek komunalny)

8,24

(III p, pok.301)

BIURO

4,00/1,00

500,00

23

LIBANA 12

(budynek komunalny)

11,30

(I p, pok.109)

BIURO

4,00/1,00

500,00

24

LIBANA 12                             (budynek komunalny)

36,30                             ( II p, 209,210)

BIURO

4,00/1,00

500,00

25

LIBANA 12

(budynek komunalny)

23,90

(parter)

BIURO

4,00/1,00

500,00

26

MICKIEWICZA 21
(budynek komunalny)

60,00                              (I p.)

BIURO

10,00

500,00

27

N.M.PANNY 20

(wspólnota mieszkaniowa)

213,61

(I i II p.)

BIURO

10,00/1,00

1 000,00

28

NOWY ŚWIAT 25/25

(budynek komunalny)

103,17

WIATA

zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego

3,00/1,00

500,00

29

NOWY ŚWIAT 25/26

(budynek komunalny)

167,94

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

30

PARKOWA 2 Of
(budynek komunalny)

51,81                 (parter)

j.w.

5,00/1,00

500,00

31

PARKOWA 2 Of.
(budynek komunalny)

31,22                     (parter)

j.w.

5,00/1,00

500,00

32

ROOSEVELTA 21

(wspólnota mieszkaniowa)

21,00

(parter)

j.w.

5,00/1,00

500,00

33

RYNEK 32                          (budynek komunalny)

35,90

(III p)

BIURO

8,00/1,00

500,00

34

RYNEK 34

(budynek komunalny)

110,56

(IV p.)

BIURO

9,00/1,00

1000,00

35

SZKOLNA 6 Of.
(budynek komunalny)

80,15                          (I p.)

zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego

4,00/1,00

500,00

36

SZKOLNA 7

(budynek komunalny)

102,60

(I p.)

BIURO

8,00/1,00

1000,00

37

TRAUGUTTA 3/10

(wspólnota mieszkaniowa)

14,25

(IV p)

zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego

3,00/1,00

500,00

38

WROCŁAWSKA 5
(wspólnota mieszkaniowa)

173,73                           (parter)

j.w

10,00/1,00

1000,00

39

WROCŁAWSKA 59                (budynek komunalny)

128,41                       (parter)

j.w

10,00/1,00

1000,00

40

WROCŁAWSKA 61
 (budynek komunalny)

44,29                   (parter)

j.w.

18,00/1,00

500,00

41

KARTUSKA 63

16,82

GARAŻ

4,00/1,00

200,00

42

RYNEK 3                         (wspólnota mieszkaniowa)

115,88

zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego

25,00/1,00

1000,00

 

* Z wyłączeniem działalności w zakresie:

dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

 

UWAGA:

  • w pierwszym roku najmu lokali użytkowych stawka czynszu nie podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS; osoba ustalona najemcą lokalu użytkowego/garażu zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Wynajmującym Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej   w Legnicy.
  • poz. 1-12, 14-20 , 27, 29-32, 35,36, 40,  – lokale wymagają remontu (zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)
  • poz. 41 – garaż wymaga remontu

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00. do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. (0 76) 72 38 257, 258, 259. Garaże będzie udostępniony do oglądania w dniu  09.12.2015 r. w godz. 13:00 – 14.00

Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości - na najemcy spoczywać będzie obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w szczególności podatku od nieruchomości. Lokale wolne są od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 

Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 15.12.2015 r. do godziny 11:00 w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - za datę wpływu przyjmuję się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Ustalenie formy zabezpieczenia umowy określa Wynajmujący.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 257,...258,...259.

Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na najem określa "Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych" dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).

Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).

 

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem,         w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 18.11.2015
Data modyfikacji : 25.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL