Ostatnia aktualizacja strony: 01.07.2022, 11:49

Rejestry, ewidencje, archiwa

Poniedziałek, 26 marca 2012

REJESTR ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Komórka prowadząca:  Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
Podstawa prawna:  - Zarządzenie Nr 28/11 Dyrektora ZGM z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej równowartość 30 000 euro - Zarządzenie Nr 30/14 Dyrektora ZGM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
Opis:  Rejestr określa przedmiot zamówień, tryb postępowania, wartość szacowaną oraz wybór wykonawcy.
Udostępnianie:  Na wniosek w pokoju nr 108

Metadane

Data publikacji : 26.03.2012
Data modyfikacji : 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Pieprzyk
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL