Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Wtorek, 07 lipca 2015

Nabór na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”

OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,
ul. Zielona 7

 

ogłasza nabór na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”, którego przedmiotem jest termomodernizacja i remont gminnych, czynnych budynków wielorodzinnych  przy ul. Głogowskiej 10 i Głogowskiej 71. Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8.

Termin realizacji zamówienia – związany z terminem realizacji i rozliczeniem nadzorowanych robót budowlanych (planowany termin zakończenia inwestycji - 15.09.2016r.).

Oferty należy składać w kancelarii ZGM przy ul. Zielonej 5/6 (parter) do godz.1000 dnia 14 lipca 2015 r. (w zamkniętych kopertach).

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych oraz wzór umowy z Wykonawcą robót zamieszczony jest na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl w zakładce BIP dla zamówienia publicznego pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej”.

Zaproszenie do składania ofert, wzór oferty i wzór umowy dla zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zamieszczony jest na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl w zakładce BIP – OGŁOSZENIE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania  pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej”.

 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami:

  • Elżbieta Rybacka  tel. 76 72 38 232,
  • Katarzyna Józefowicz, tel. 76 72 38 234.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 07.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL