Ostatnia aktualizacja strony: 13.12.2019, 10:05

Zakończone

Wtorek, 01 września 2015

Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy”

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,
 ul. Zielona 7

 

ogłasza nabór na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy”.

 

1. Zakres robót do wykonania:

- szczegółowy zakres wykonania robót  związanych z budową drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy w Legnicy przedstawia:

* projekt budowlany,

* przedmiar robót,

* STWiORB.

 

2. Termin wykonania  robót do 12.10.2015r.

 

3. Termin składania ofert (forma rozliczenia - kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych)  do 26.08.2015r. do godz. 1200.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie w siedzibie ZGM   ul. Zielona 5/6  pokój nr 3 -  kancelaria.

 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8.

 

Uwaga:                   

Zaproszenie do składania ofert, wzór oferty oraz  projekt budowlany, przedmiar robót i STWiORB dla zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy” zamieszczony jest na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl w zakładce BIP – OGŁOSZENIE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy”

 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami:

Elżbieta Rybacka  tel. /76 / 72 38 232

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.09.2015
Data modyfikacji : 01.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL