Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2022, 11:34

Zakończone

Środa, 29 listopada 2017

UNIEWAŻNIONE - Wykonanie remontu 8 szt. pieców w mieszkaniach Gminy administrowanych przez ZGM w Legnicy

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ogłasza nabór wykonawców na wykonanie remontu 8 szt. pieców w mieszkaniach Gminy administrowanych przez ZGM w Legnicy zgodnie z wykazem adresowym. 

1. Zakres robót do wykonania:
Remont 8 szt. pieców, w tym:
Piece 7 rzędowe – 2 szt.
Piece 8 rzędowe – 6 szt.

2.  Termin wykonania robót  do 28.12.2017 r.

3.   Okres gwarancji jakości na wykonane roboty :  60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

4.   Kryterium oceny ofert – cena.

5.   Termin składania ofert do 04.12.2017 r. do godz. 1200. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii ZGM przy ul. Zielonej 5/6 (parter). Forma rozliczenia – ryczałt - wg. załącznika.

6. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postepowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki :

  1. Druk oferty
  2. Wykaz adresowy
  3. Gwarancja jakości wykonawcy - wzór

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.11.2017
Data modyfikacji : 14.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL