Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

http://www.zgm.bip.legnica.eu/zgm/zamowienia/2019/zakonczone/do-30-000/21451,ZAKONCZONE-Nabor-na-wykonanie-remontu-mieszkania-Gminy-zasob-tymczasowych-pomies.html
2022-08-09, 09:15
Środa, 03 kwietnia 2019

ZAKOŃCZONE - Nabór na wykonanie remontu mieszkania Gminy – (zasób tymczasowych pomieszczeń) w budynku mieszkalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 21 m 4 w Legnicy

ZARZĄD    GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ

w  Legnicy ul. Zielona 7

ZAKOŃCZONE

ogłasza  nabór na  wykonanie remontu  mieszkania Gminy – (zasób tymczasowych pomieszczeń)  w  budynku mieszkalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 21 m 4 w Legnicy

 

  1. Zakres robót do wykonania  -  szczegółowy zakres remontu lokalu  przedstawia przedmiar robót
  2. Termin wykonania  do 08.03.2019r.
  3. Termin składania oferty w zamkniętych kopertach wraz z załącznikami w kancelarii ZGM (forma rozliczenia kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych) do  01.02.2019r.  godz. 9 00.

Załącznikami do oferty jest  kosztorys ofertowy, który zawiera:

 - przedmiar robót,

-  tabela elementów scalonych,

-  zestawienie R, M, S

 

Załączniki :

1. Druk oferty

2. Przedmiar robót

3. Wzór umowy

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 03.04.2019
Data modyfikacji : 03.04.2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko