Ostatnia aktualizacja strony: 15.01.2021, 12:22

Powyżej 30 000 €

Piątek, 07 czerwca 2019

UNIEWAŻNIONE - Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

UNIEWAŻNIONE

 

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwana dalej „ustawą”. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki do niej oraz JEDZ (ESPD) dostępne są pod linkiem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/231327
  3. Termin składania ofert upływa 25 czerwca 2019 r. o godz.12.00.

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami, w tym JEDZ (ESPD) należy złożyć w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 07.06.2019
Data modyfikacji : 28.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2021 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL