Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2022, 11:34

130 000 zł i powyżej

Wtorek, 23 marca 2021

ZAKOŃCZONE - Wykonywanie, w ramach obsługi technicznej, niezbędnych robót budowlanych i usług

ZAKOŃCZONE

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) i Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego.

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:    
https://platformazakupowa.pl/um_legnica nr ID 438477

3. Specyfikacja warunków zamówienia SWZ dostępna jest pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/438477

4. Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2021 r. o godz.09.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi 7 kwietnia 2021 r. o godz.12.00.

6. Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenia, należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.03.2021
Data modyfikacji : 22.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL