Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2022, 11:34

130 000 zł i powyżej

Poniedziałek, 18 października 2021

ZAKOŃCZONE - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 31, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych"

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 31,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych"

ZAKOŃCZONE

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1129) i Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego.

2) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/um_legnica nr ID 522841

3) Ogłoszenie oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) i wszystkie załączniki do niej dostępne są pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/522841

4) Termin składania ofert upływa 3 listopada 2021 r., o godz.09.00.

5) Otwarcie ofert nastąpi 3 listopada 2021 r., o godz.10.00.

6) Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenia, należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.10.2021
Data modyfikacji : 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL