Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Wtorek, 28 października 2014

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem  lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy 

LP

Adres lokalu

Powierzchnia

[m2]

Branża*

Stawka wywoławcza netto/postąpienie

 

Wadium

 

1

** CHOJNOWSKA 12-12 of
(wspólnota mieszkaniowa)

236,78
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

7,00/1,00

1000

2

DASZYŃSKIEGO 1
(budynek komunalny)

35,10
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

3

DASZYŃSKIEGO  14            (wspólnota mieszkaniowa)

26,00                            (parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

4

DASZYŃSKIEGO 24
(budynek komunalny)

22,64
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

5

DASZYŃSKIEGO 29
(wspólnota mieszkaniowa)

22,40
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

6

DMOWSKIEGO 10         (budynek komunalny)

46,50
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

7

DWORCOWA 6
(budynek komunalny)

61,29
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5,00/1,00

500,00

8

GŁOGOWSKA 17
(wspólnota mieszkaniowa)

25,00
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

9

GŁOGOWSKA 68
(budynek komunalny)

32,00
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

10

II ARMII WOJ.POL. 35
(budynek komunalny)

126,95
(wiata)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

11

JAWORZYŃSKA 16
(budynek komunalny)

152,00
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

10,00/1,00

1000,00

12

KAMIENNA 6
(budynek komunalny)

18,62
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5,00/1,00

500,00

13

KRĘTA 1
(budynek komunalny)

46,00
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

6,00/1,00

500,00

14

KARTUSKA 33
(budynek komunalny)

12,87
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5,00/1,00

500,00

15

KARTUSKA 35
(budynek komunalny)

41,74
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

16

KARTUSKA 38
(budynek komunalny)

113,67
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

8,00/1,00

500,00

 

17

KARTUSKA 46
(budynek komunalny)

12,87
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

18

KARTUSKA 66
( wspólnota mieszkaniowa)

26,01
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

19

KARTUSKA  65
( budynek komunalny)

40,51
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

20

KSIĄŻECA 25
 (wspólnota mieszkaniowa)

86,44
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5,00/1,00

500,00

21

LIBANA 12
(budynek komunalny)

7,26
(I p, pok.114)

BIURO

4,00/1,00

500,00

22

LIBANA 12
(budynek komunalny)

8,24
(III p, pok.301)

BIURO

4,00/1,00

500,00

23

ŁOKIETKA 7
(budynek komunalny)

86,10
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

24

N.M.PANNY 20
(wspólnota mieszkaniowa)

213,61
(I i II p.)

BIURO

13,00/1,00

500,00

25

NOWY ŚWIAT 25/25
(budynek komunalny)

103,17
WIATA

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3,00/1,00

500,00

26

ROOSEVELTA 4
(budynek komunalny)

81,40
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

7,00/1,00

1000,00

27

ROOSEVELTA 21
 (wspólnota mieszkaniowa)

21,00
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5,00/1,00

1000,00

28

RYNEK 32
(budynek komunalny)

35,90
(III p.)

BIURO

9,00/1,00

1000,00

29

RYNEK 34
(budynek komunalny)

110,56
(IV p.)

BIURO

9,00/1,00

1000,00

30

SENATORSKA 28
(wspólnota mieszkaniowa)

47,65
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

8,00/1,00

500,00

31

TRAUGUTTA 3/10
(wspólnota mieszkaniowa)

14,25
(IV p)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3,00/1,00

500,00

32

WANDY 5
(budynek komunalny)

57,50
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

33

WANDY 5
(budynek komunalny)

24,63
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4,00/1,00

500,00

34

WOJSKA POLSKIEGO  6
(budynek komunalny)

55,85
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5,00/1,00

500,00

35

WROCŁAWSKA 183 A
(budynek komunalny)

42,30
(I p.)

BIURO

4,00/1,00

500,00

36

WROCŁAWSKA 183 A
(budynek komunalny)

32,70
(I p.)

BIURO

4,00/1,00

500,00

37

ZIELONA 13 OF.
(budynek komunalny)

63,01
(II p.)

BIURO

5,00/1,00

500,00

38

ZIELONA 13 OF.
(budynek komunalny)

25,67
(II p.)

BIURO

5,00/1,00

500,00

39

ZŁOTORYJSKA 67 of.
(wspólnota mieszkaniowa)

45,50
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5,00/1,00

500,00

40

ZŁOTORYJSKA 88
(budynek komunalny)

30,08
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

30,00/1,00

1000,00

41

ŻWIRKI I WIGURY 59
(wspólnota mieszkaniowa)

28,80
(parter)

ZGODNA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5,00/1,00

500,00

42

DRUKARSKA 25-29           

16,9

GARAŻ

4,50/0,50

300,00

* Z wyłączeniem działalności w zakresie:

dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

** Powierzchnia lokalu wynosi 340,21 m2, w tym piwnice o pow. 103,43 m2 . Piwnice nie objęte są stawką czynszową.

UWAGA:

  • w pierwszym roku najmu lokali użytkowych stawka czynszu nie podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS;
  • osoba ustalona najemcą lokalu użytkowego/garażu zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Wynajmującym Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
  • poz. 7 – lokal wymaga remontu ( zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)
  • poz. 20 - lokal wymaga remontu ( zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)
  • poz. 26 - lokal wymaga remontu ( zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)

Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00. do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. 0 76 72 38 257, 258, 259
Garaż można oglądać w dniu 03.04.2014r. w godz. 1300-1400.

Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości - na najemcy spoczywać będzie obowiązek ponoszenia wszelkich podatków w szczególności podatku od nieruchomości. Lokale wolne są od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 10.04.2014 r. w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - za datę wpływu przyjmuję się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.
Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Ustalenie formy zabezpieczenia umowy określa Wynajmujący.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 257,...258,...259.

Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na najem określa "Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych" dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).
Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybraniaktórejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL