Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Poniedziałek, 04 lipca 2016

Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

 

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem  lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

 

LP

Adres lokalu

Powierzchnia

[m2]

Branża*

Stawka

wywoławcza netto/postąpienie

 

Wadium

 

1

CZARNIECKIEGO 25

(budynek komunalny)

60,92

(parter)

j.w.

6,00/1,00

500,00

2

DMOWSKIEGO 10

(budynek komunalny)

46,50

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

3

II ARMII WOJ.POL. 35

(budynek komunalny)

126,95

(wiata)

j.w.

4,00/1,00

500,00

4

KARTUSKA 35

(budynek komunalny)

41,74

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

5

KARTUSKA 38

(budynek komunalny)

113,67

(parter)

j.w.

6,00/1,00

500,00

6

KARTUSKA 46

(budynek komunalny)

19,10

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

7

KARTUSKA 66

(wspólnota mieszkaniowa)

26,01

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

8

KARTUSKA  65

(wspólnota mieszkaniowa)

40,51

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

9

LIBANA 12

(budynek komunalny)

38,89

(III p, pok.307,308)

BIURO

4,00/1,00

500,00

10

LIBANA 12

(budynek komunalny)

8,24

(III p, pok.301)

BIURO

4,00/1,00

500,00

11

LIBANA 12

(budynek komunalny)

11,30

(I p, pok.109)

BIURO

4,00/1,00

500,00

12

LIBANA 12                             (budynek komunalny)

36,30                             ( II p, 209,210)

BIURO

4,00/1,00

500,00

500,00

13

LIBANA 12

(budynek komunalny)

23,90

(parter)

BIURO

4,00/1,00

500,00

14

LIBANA 12                           (budynek komunalny)

 

31,18                                     (II p. 205,206)

BIURO

4,00/1,00

500,00

15

MICKIEWICZA 21                       (budynek komunalny)

60,00                              (I p.)

BIURO

10,00/1,00

500,00

16

NOWY ŚWIAT 25/25

(budynek komunalny)

103,17

WIATA

zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego

3,00/1,00

500,00

17

NOWY ŚWIAT 25/26

(budynek komunalny)

167,94

(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

18

PARKOWA 2 Of                  (budynek komunalny)

31,00                         (parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

19

PARKOWA 2 Of                  (budynek komunalny)

51,81                 (parter)

j.w.

5,00/1,00

500,00

20

ROOSEVELTA 21

(wspólnota mieszkaniowa)

21,00

(parter)

j.w.

5,00/1,00

500,00

21

RYNEK 32                         (budynek komunalny)

18,00

BIURO

8,00/1,00

500,00

22

RYNEK 32                         (budynek komunalny)

19,90

BIURO

8,00/1,00

500,00

23

RYNEK 32                         (budynek komunalny)

26,31

BIURO

8,00/1,00

500,00

24

RYNEK 34

(budynek komunalny)

85,98                                 (III p.)

BIURO

8,00/1,00

1000,00

25

RYNEK 34

(budynek komunalny)

110,56

(III p.)

BIURO

8,00/1,00

1000,00

26

SZKOLNA 6 Of.                         (budynek komunalny)

80,15                          (I p.)

zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego

4,00/1,00

500,00

27

SZKOLNA 7

(budynek komunalny)

102,60

(I p.)

BIURO

7,00/1,00

1000,00

28

TRAUGUTTA 3/10

(wspólnota mieszkaniowa)

15,15 (IV p)

zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego

3,00/1,00

500,00

29

ZŁOTORYJSKA 88

30,08

j.w.

17,00/1,00

500,00

 

* Z wyłączeniem działalności w zakresie:

dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

UWAGA:

  • w pierwszym roku najmu lokali użytkowych stawka czynszu nie podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS; osoba ustalona najemcą lokalu użytkowego/garażu zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Wynajmującym Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej   w Legnicy.
  • Poz.1,2,4,5,6,7,8,17,18,19,20,26,27,29  – lokale wymagają remontu (zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,                                                  ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00. do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu                         z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. (0 76) 72 38 257, 258, 259.

Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości - na najemcy spoczywać będzie obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w szczególności podatku od nieruchomości. Lokale wolne są od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 20.07.2016  r. do godziny 11:00 w wysokości podanej jak    w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - za datę wpływu przyjmuję się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium     z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Ustalenie formy zabezpieczenia umowy określa Wynajmujący.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 257,...258,...259.

Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na najem określa "Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych" dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115) lub na  stronie internetowej www.zgm.legnica.pl

Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115) lub na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl

 

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL